Vi efterlyser ....

Gamle billeder af små huse, ofte kun et skur, som blev opført rundt omkring i Vorbasse i forbindelse med tørvegravningen.

Gamle billeder af huse og forretninger i Nørregade.