Etablering af Rusø Rasteplads på Skødevej

På initiativ af Ruth og Søren Tanghus, Skødevej 20 er der nu etableret en rasteplads for, hvem der måtte komme forbi, som turister på Kyst-til-kyst-stien eller Hærvejsruten. Søren Tanghus har sørget for, at der er kan tappes drikkevand og Vejen kommune at man kan sidde og holde pause med madpakken. Nyde udsigten til mark og kalve. Derudover kan man blive orienteret om Fitting-lejren, som var placeret fra rastepladsen og mod øst. En stor raderlejr, som senere blev en flygtningelejr.
Tekst og billeder på informationstavlen er fremskaffet fra Vorbasse Lokalhistoriske Arkiv. Bord og bænkesættet samt stander til info-tavlen, affaldsspand m.v. er leveret af natur- og stipuljen fra Vejen kommune.
Muligheden for etablering af rastepladsen opstod, da et stort træ væltede og Søren Tanghus fik Gert Thomsen til fjerne træet. Søren Tanghus tog kontakt til Per Jakobsen fra naturforvaltningen i Vejen kommune for at høre om kommunen ville være med til at etablere en lille rasteplads til de mange folk på travetur, der ofte standsede ved Skødevej 20 og spurgte om at få vanddunken fyldt op.
Ruth og Søren Tanghus ønskede brændende at folk, der kom forbi kunne holde en pause og få lidt at vide om, hvad der er foregået her på egnen for 80 år siden. Det er nu lykkes i et flot samarbejde mellem Ruth og Søren Tanghus, lokalarkivet i Vorbasse og Vejen kommune. Flot arbejde også af Niklas fra naturforvaltningen, som gravede alle hullerne til stolperne og fik dem til at stå, hvor de skulle

Informationstavle ved Tingsted Bakke

Lokalhistorisk Arkiv, som tidligere på året har fortalt om langdyssen Tingsted Bakke, har nu fået sat en informationsskilt sat op ved langdyssen. Så hvis du tager en travetur eller hopper på cyklen og kører en tur derud, er det nu muligt at læse om langdyssen Tingsted Bakke. Du kan finde ud til den, hvis du går ind  i Google Map og skriver: Tingsted Bakke, Vorbasse.
August 2019

Kristian Tastesen - soldat i første verdenskrig.

En sønderjysk soldats liv og krigsminder fra første verdenskrig - har det relevans i dag? Læs her Jørgen Møllers artikel sendt til JydskeVestkysten, september 2015

Lokalhistorisk Arkiv på foto-opgave

Måske har folk i Vorbasse observeret, at fotografer går i gaderne og fotograferer  husene i byen. Det er hverken teknisk forvaltning eller postvæsenet, der kontrollerer om postkasserne er placeret rigtigt. Jørgen Møller, leder af lokalhistorisk arkiv fortæller, at arkivet er i færd med at registrere gadebilledet anno 2013. Sidste det skete, var i begyndelsen af 1980'erne - og der er jo sket rigtig meget siden da. Alle optagelser sker fra vej og fortov - altså offentlig areal - så der skal derfor ikke bedes om tilladelse til at tage disse billeder. Alle billeder vil indgå i arkivets billedsamling. id

 

Fitting Brugsforeningen

Om hundrede år er alting glemt. Læs artiklen her.