Når man afleverer materiale til et lokalhistorisk arkiv, er materialet
beskyttet af arkivloven, som fastsætter følgende:
Alle afleveringer er beskyttet (klausuleret) i 20 år.
Materialer med personfølsomme oplysninger er dog beskyttet i 70 år.
Inden for disse tidsrum kan andre end giveren i princippet ikke få adgang til materialet.