Reservation af lokaler kan ske på nummer: 75 33 46 38
Priser :
Fredag, lørdag og Søndag, samt helligdage :
Et Klasseværelse 800,00
To klasseværelser eller sal                                     1.600,00
Hele huset i et døgn                                              2.300,00
Hele huset i to døgn                                              3.900,00
Mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag :
Et Klasseværelse                                                    600,00
To klasseværelser eller sal                                     1.000,00
Hele huset i et døgn                                              1.400,00
Depositum (betales ved udlevering af nøgle)               500,00
Depositum for skolers afslutningsfester:                    5.000,00
Priserne er inkl. el, varme og rengøringsartikler, men ekskl. regngøring.
Dog kan der aftales rengøring.
Antal personer max 80.