INFO

Kontingent forhøjelse !


På Generalforsamlingen d. 7 april 2014 blev det enstemmigt vedtaget at regulere kontingentsatserne.


Fremover er satserne som følger :

      VU medlemmer (30 år) gratis
      Medlem 300,00 kr. p.a.
      Par medlemmer 500,00 kr. p.a.
      Pensionist medlem 250,00 kr. p.a. 


Vorbasse Venstre

Venstres Vælgerforening i Vorbasse

Medlem af Venstre  

Venstre er Danmarks bedst organiserede parti med 845 foreninger over hele landet. Som medlem tilhører man normalt den vælgerforening, hvor ens bopæl er. 

Som medlem har man stemmeret på generalforsamlinger og til opstillingsmøder mv. Og man har ret til at blande sig og delage aktivt i det politiske og organisatoriske arbejder efter lyst og temperament, men man kan også vælge at blande sig udenom. Der er mange grader af aktivitetslyst blandt Venstres medlemmer, og der vil forhåbentlig altid være plads til de udfoldelsesmuligheder, den enkelte ønsker, idet det dog her skal anføres, at Venstre ikke er præget af den store ensretning. Det er den enkelte forening, dens ledelse og medlemmer, der selv fastlægger aktivitetsniveauet.  

Mange melder sig ind i Venstre uden noget ønske om at deltage i arbejdet eller måske vise sig til møder og generalforsamlinger. Man er medlem for at støtte sagen og bakke op om Venstre og de holdninger, Venstre står for.  

Er du interesseret i at høre mere om Venstre så kontakt en af Bestyrelsen, du finde dem her