Julens Glæde Skjoldbjerg - Almstok

Julens Glæde

Julens Glæde er en forening af ældre dato. Den blev stiftet 15. januar 1947.

Foreningens formål er ved månedlige bidrag fra medlemmerne at sammenspare en kapital i årets løb, som udbetales første uge i november. Det er helt op til det enkelte medlem at bestemme,  hvor meget han/hun vil spare op.

På udbetalingsaftenen afholdes der generalforsamling efterfulgt af kaffebord, amerikansk lotteri og bankospil. Ca. d. 16. i hver måned kommer indsamler Ingelise Bohnsen rundt og indsamler beløbene, som så indsættes i Vorbasse/Hejnsvig Sparekasse.

I år 2008 er der 124 sparere.

For indmeldelse i foreningen kontakt indsamler:
Ingelise Bohnsen
Skjoldbjergvej 46, Skjoldbjerg
6623 Vorbasse
Tlf. 28 31 61 01