Skjoldbjerg Medborgerhus blev købt af Billund Kommune, da Skjoldbjerg skole blev nedlagt.

Det skete i 1992. En gruppe borgere i Skjoldbjerg ønskede at der blev etableret et medborgerhus, for at beholde så mange aktiviteter som muligt i byen.

En gruppe borgere kontaktede derfor Billund Kommune for at overtage bygningerne.

Billund Byråd stillede som betingelse at der blev oprettet en støtteforening, der skulle indsamle kr. 100.000,-. Derfor blev der oprettet en støtteforening der skulle indsamle pengene. Medborgerhusets bestyrelse måtte ikke være sammenfaldende med støtteforeningens bestyrelse.

Da støtteforeningen havde indsamlet kr. 100.000,-, købte  medborgerhusets bestyrelse bygningerne incl. lærerboligen for en krone.

Medborgerhuset bliver tildels drevet af renteindtægten fra støtteforeningens kapital.

Støtteforeningen prøver løbende på at skaffe en større kapital til glæde for Medborgerhuset.