AFLYST - Vorbasse Seniorer på virksomhedsbesøg hos Abena

Abena producerer hygiejneprodukter, har 1.800 medarbejdere og eksporterer til over 80 lande.
Der er ikke mulighed for at sidde ned under rundvisningen og heller ikke plads i produktionen  til  rollator. Derfor er  besøget ikke for gangbesværede og personer med  rollator.
Vi kører hjemad via østkysten og på vejen gør vi holdt og spiser vores madpakker. Kaffen indtages på Skamlingsbanken. Pris kr. 175,00 inkl. madpakker og kaffe excl. drikkevarer. Tilmelding til Niels Langhoff senest 7. juni på tlf. 60 70 02 29 eller mail langhoffniels@gmail.com

Afgang fra Prikken kl. 08:30