Generalforsamling i Vorbasse Grundejerforening - se mere

Generalforsamlingen finder sted i fritidscentret kl. 19.00. Dagsorden i h.t. vedtægterne. Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest den 15. oktober.