Generalforsamling 2020 i Vorbasse Grundejerforening i Vorbasse Fritidscenter på Loftet. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest den 15. oktober 2020.