Ældrerådet - opstillingsmøde på Vorbasse Bibliotek

Billund kommunes ældreråd indbyder til opstillingsmøde til ældrerådet for perioden 2018-2021.
Flere informationer senere. Det er vigtigt, at der vælges en repræsentant fra Vorbasse.