AFLYST! Generalforsamling i Vorbasse Vandværk afholdes på Vorbasse Kro i h.t. vedtægter