Banko og amerikansk lotteri

Banko og Amerikansk lotteri på Vorbasse Kro. Kaffe og kage kr. 30,00