ER AFLYST Billund kommune inviterer til ildsjæleværksted i fritidscentret

Du inviteres til workshop med temaet:
”Hvordan kan vi drage nytte af nærhed til turismemagnet”.

Program:
•    Oplæg v/Nygård Ismejeri og gårdbutik, iværksættere i Stenderup
•    Et let traktement
•    Oplæg v/Anne-Mette Hjalager, professor, Center for Turisme, Innovation og Kultur og Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet
•    Gruppearbejde
•    Fremlæggelse og diskussion af konklusioner fra grupperne
•    Evaluering og afrunding

Ønsket udbytte for aftenen er en konkretisering af, hvad I i landdistrikterne kan arbejde videre med inden for turisme.
Du kan tilmelde dig arrangementet senest den 17. oktober til Susanne Illum på: SIL@billund.dk