Borgermøde om status på byfornyelsesprojekter

Alle interesserede inviteres til borgermøde, hvor det koordinerende udvalg og arkitekt Stephan Gustin vil orientere om status.

Den flotte bevilling fra Ole Kirk’s Fond sammen med andre bidrag gør, at vi nu går efter at realisere hele Aktivitetsaksen og Torvet i 2019. Vi har derfor brug for at få inddraget borgere og foreninger i udviklingen af 3 store elementer; Vartegnet på torvet, Oplevelsestårn ved Aktivitetsaksen, Helårsaktivitetsbane ved Aktivitetsaksen. Dertil vil vi gerne nedsætte 3 arbejdsgrupper, hvor både tidligere engagerede og nye kan deltage. Foruden de 3 grupper vil vi gerne nedsætte en gruppe, der kan arbejde videre med forskønnelse af hovedgaden. Stephan Gustin vil fungere som igangsætter og inspirator på alle 4 grupper. Der vil efterfølgende blive indkaldt til opstartsmøder i de 4 grupper.


Budgettet for Torvet og Aktivitetsaksen lyder pt. på 12,3 mio. Vi har samlet 9,3 mio., så på borgermødet vil vi også drøfte, hvordan vi kan rejse de sidste 3 mio. kr. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

Vel mødt!

Hilsen det koordinerende udvalg