Generalforsamling i Billund Landdistriktsråd på Hejnsvig Hotel