Generalforsamling i Den Dynamiske Landsby

Bestyrelsen for Den dynamiske landsby inviterer til foreningens ordinære generalforsamling torsdag den 17. januar 2019 klokken 19.00 i Fritidscentret.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag sendes til formand Jeremy Watts (mail: jeremy@watts.dk eller til adressen Gl. Grenevej 2, Vorbasse) senest torsdag den 3. januar 2019.
Efter generalforsamlingen vil vi fortælle lidt om projektet ’Hvor kom Vorbasse fra?’
Foreningen er i dagens anledning vært ved lidt stenalderkost.
Vel mødt!
Jeremy Watts