Generalforsamling i fritidscentrets støtteforening

Støtteforeningen for Vorbasse Fritidscenter
Generalforsamling 15 marts 2018 kl. 19.30
Afholdes i Vorbasse Fritidscenter
Dagsorden
Valg af dirigent og skrift-fører
Aflæggelse af beretning for 2017
Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017
Behandling af forslag.
        Bestyrelsen fremsætter forslag om at nedlægge foreningen i løbet af 2018


Valg af bestyrelse.
Følgende er på valg :
Torben Bregendal
Ib KærsvangValg af revisor.
p.t. Inge Martinussen.

    

Eventuelt