Generalforsamling i Vorbasse Grundejerforening - se mere

Generalforsamlingen finder sted på Vorbasse Kro kl. 19.0. Dagsorden i h.t. vedtægterne. Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest den 15. oktober.