Generalforsamling i Vorbasse Rideklub

Generalforsamling i Vorbasse Rideklub Vorbasse Rideklub afholder generalforsamling
Torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.00 i Rideklubbens lokaler, Skjoldbjergvej 10, Vorbasse.
Dagsorden ifølge vedtægter. Indkomne forslag skal være
formanden i hænde senest 7 dage inden.
Se mere på vorbasse-rideklub.dk