Generalforsamling i Vorbasse Sportsfiskeforening

Generalforsamling afholdes torsdag den 25. januar 2018 kl. 19.30 i lokalerne
På Vorbasse camping. Dagsorden iflg. Vedtægterne.