Generalforsamling i Vorbasse Vandværk på Vorbasse Kro