Generalforsamling og nytårkur i Den Dynamiske Landsby i fritidscentret. Dagsorden i h.t. vedtægterne