IM har bibelstudie i Løvlund Misssioshus ved undervisningskonsulent Sprint Aagaard, Korsholm

og kl. 13 og kl. 15.