IM har julefrokost i Sognehuset med tale ved Bjarne Hvidberg, Hodde