IM har møde i Sognehuset ved Daniel Præstholm, Grindsted