IM har møde i Sognehuset ved Frank Boel Fyhn, Grindsted

Emne: I verden men ikke af verden
Mødet begynder med fælles spisning.