IM har møde i Sognehuset ved fritidsmissionær Ejnar Lindbjerg Videbæk