IM møde i Sognehuset ved Bjarne Taulborg, Haderslev