Jagtforeningen har bukkepral Æ Hyt med kaffe og rundstykker