Sportsfiskerne afholder fiskekonkurrence i Ansager Å kl. 9-12