Tyttebær-naturtur i Rækkebjerge

Tag med på en sommervandring på flyvesandsklitten Rækkebjerge nordvest for Billund. Oplev sammen med naturvejleder Peer Høgsberg den særprægede og fredede bakkekam Rækkebjerge, der rager op midt i Simmelmose. Her kan man være heldig og kunne plukke tytte-, blå-, revling- og mosebøllebær, samt porsekviste til en kraftig porsesnaps. Og måske se en hugorm. Hør om Rækkebjerges dannelse, både den lidt kedeligere geologiske og den lidt mindre kedelige mytologiske forklaring, og om planter og tørv og tidligere tørvegravning i Simmelmose. Vi går ca 4 km. Medbring passende udetøj og godt vandrefodtøj. Alle aldre er velkomne.

MØDESTED: P-pladsen ved Rækkebjerge på Sønder Egsgårdsvej, lige nord for passagen over Simmel Bæk, nordvest for Billund.

TURLEDER: Naturvejleder Peer HøgsbergTelefon 23 64 02 65 • E-mail: peer.natur@gmail.com

ARRANGØR: Billund Kommune

tid:13-16