Veterantræf ved Skjoldbjerg Medborgerhus

Alle med veteranbiler og -motorcykler mødes hver mandag ved Skjoldbjerg Medborgerhus til hyggelig samvær.