Vorbasse Seniorer - tre dage til Lolland, Falster og Møn m.m.

Tilmelding til Gunhild tlf 22 96 55 67 senest 10. juni