Andre takster

Særlige afgifter:

Genåbning efter lukning p.gr.a. restanceKr. 500,-
Gebyr ved for sen betalingKr. 100,-
Gebyr for manglende aflæsning af måler, pr. rykkerKr. 312,50
FaktureringsgebyrKr.  40,-

Statsafgift:

Vandværket afregner med Told og Skat for faktureret vandmængde, dog mindst 90% af den udpumpede vandmængde.

Forbrugeren afregner til vandværket med gældende takst: Kr. 6,37 pr. kubikmeter.

 

Merværdiafgift:

Samtlige takster tillægges 25% meværdiafgift.

Vandets hårdhed total: PH-værdi 7,45.

Alle priser er eksklusiv moms.