Lokalt

Om Vorbasse Vandværk

Vorbasse Vandværk
Håndværkervej 5
6623 Vorbasse

Formand:
Niels Thisgård tlf.  75 33 46 05, eller 22 25 63 33

Kontakt vedr. Nye tilslutninger, Rep. m.v.:
Jørgen Laursen tlf. 21 21 41 95 - jorgenlaursen@stofanet.dk

Postadresse:
Jørgen Laursen
Museumsparken 33
6623 Vorbasse

Om Vorbasse Vandværk
Vorbasse Vandværk forsyner 800 husstande, via 80 km. rør.
Vandets hårdhed ( PH - værdi = 7,45 )
Oplysning om forsyningsområde, Vandbehandlingsanlæg Vandkvalitet m.m. kan fås ved henvendelse på:2121 4195

Drikkevandet i Vorbasse er blandt det billigste i Danmark.

Vorbasse Vandværk oplyser at priserne pr. m3 drikkevand i Danmark er fra 6,40 til 27,17 incl. 5,00 kr. i statsafgift. Taksten i Vorbasse er 7,50 kr. incl. statsafgiften og den er ikke steget i mange år. Det skyldes, at vandværkets bestyrelse sørger for at holde drifts- og administrationsomkostningerne så lave som muligt.
Den 3. januar skulle alle hustande/lejligheder indberette måleraflæsning. Ca. 200 har ikke fået det gjort. De bliver derfor af vandværkets bestyrelse indberettet med et skønsmæssigt forbrug, hvilket kræver en del administration. På næste generalforsamling vil bestyrelsen foreslå, at der fremover pålægges et gebyr for de hustande/lejligheder, der ikke indsender aflæsning af vandmåler til tiden.
id