Drikkevandet i Vorbasse er blandt det billigste og bedste i Danmark.

Priserne pr. m3 drikkevand i Danmark er fra 6,40 kr. til 27,17kr.  incl. 6,37 kr. i statsafgift. Taksten i Vorbasse er 9,37 kr. incl. statsafgiften og den er ikke steget i mange år. Det skyldes, at vandværkets bestyrelse sørger for at holde drifts- og administrationsomkostningerne så lave som muligt.
Den 3. januar skulle alle hustande/lejligheder indberette måleraflæsning. Indberetningen er blevet bedre i 2016, hvor der var ca. 50, der ikke havde indberettet. I 2017 var der 48, som ikke havde indberettet målerstand.

De, der ikke indberetter deres forbrug, bliver af vandværkets bestyrelse indberettet med et skønsmæssigt forbrug, hvilket kræver en del administration. Der vil fremover blive pålagt et gebyr på kr. 312,50 excl. moms for de hustande/lejligheder, der ikke indsender aflæsning af vandmåler til tiden.

I 2013 er vandværket blevet moderniseret med den nyeste teknologi: ny teknik/styringsskab, nye energivenlige pumper. Det har kostet ca. 800.000 kr.

Der bliver taget 8 stk. lovpligtige vandprøver om året.

Vi har noget rigtig godt vand i Vorbasse.

 
 
 

Om Vorbasse Vandværk

Vorbasse Vandværk
Håndværkervej 5
6623 Vorbasse

Formand:
Jakob Junker Okholm, tlf. 20803597, mail: vorbassevand@gmail.com

Kontakt vedr. nye tilslutninger, reperationer. fraflytning m.v.:
Jakob Junker Okholm, tlf. 20803597, mail: vorbassevand@gmail.com

Postadresse:
Jakob Junker Okholm
Nebelvej 33A
6623 Vorbasse

Om Vorbasse Vandværk
Vorbasse Vandværk forsyner 800 husstande, via 80 km. rør.
Vandets hårdhed ( PH - værdi = 7,45 )
Oplysning om forsyningsområde, vandbehandlingsanlæg, vandkvalitet m.m. kan fås ved henvendelse på
tlf. 20803597