Vandmålere

Vandmålere er vandværkets ejendom.
Vandværket har til enhver tid ret til at kontrollere vandmålerne.
Enhver uregelmæssighed, uanset art, vedr. vandmåleren meddeles omgående til Vorbasse Vandværk, telefon 28808999.

Funktionsfejl ved vandmåleren forårsaget af overlast eller frostsprængning meddeles vandværket, der for ejerens regning udleverer ny vandmåler til den autoriserede VVS-installatør, der foretager udskiftningen.