Vandtilslutningsbidrag

ByzoneLandzone
32mm og 40mm rørKr.: 15.000,- Kr.: 28.000,-
50mm rørKr.: 19.000,-Kr.: 32.000,-
63mm rørKr.: 25.000,-Kr.: 38.000,-
75mm rørKr.: 40.000,-Kr.: 53.000,-

Nybyggeri og oprettelse af lejligheder:
Boligforeninger, andelsboliger og rækkehuse med samme matrikelnr. betaler kr. 15.000,- i tilslutningsafgift for hver lejlighed, der afregnes med forbruger efter måler udleveret af vandværket.
Senere om- eller tilbygning af ældre ejendomme betaler et hovedledningsbidrag med kr. 7.500,- pr. lejlighed og der afregnes vandforbrug kun efter hovedmåler til vandværket.
Tilslutninger uden for kommunen udføres kun efter aftale og særlig fastsat pris.
Boliger i landområder normal bidrag + kr. 7.500,- pr. efterfølgende lejlifhed med samme matrikelnr. og der afregnes efter hovedmåler.
Boliger i landområder med samme matrikelnr. og direkte stik og egen måler betales med kr. 28.000,- pr. lejlighed.
Tilslutningsbidrag betales ved overtagelse af grund, når byggemodning er afsluttet.
Tilslutningsbidrag i landzone er de første 400 meter fra eksisterende vandledning inkluderet i prisen.

Alle priser er eksklusiv moms.