Containerplads, Bøgelundvej

Hvorfor genbruge affald ?

Billund Kommune har mange genbrugsordninger. De bygger alle på den grundlæggende tanke, at det er nødvendigt at sortere affaldet, så det kan genbruges i produktionen af nyt materiale. På den måde sparer vi på naturens ressourcer. En væsentlig forudsætning for at ordningerne skal lykkes er, at du sorterer dit affald. Du kan være med til at sikre, at det der kan genbruges, også bliver det. Hvis du er i tvivl, så spørg personalet på Genbrugspladsen eller Affaldscenter Billund.

Her kan du få et overblik over hvordan du kan skaffe dig af med dit private husstandsaffald på en miljømæssig rigtig måde. Al behandling af affald skal altid ske forsvarligt.

Det er en god ide at sortere affaldet hjemmefra. Affald, der skal genbruges, skal være tørt og fri for smuds. Skruelåg på flasker og glas må meget gerne blive siddende.

Se mere om genbrug og affald på kommunens hjemmeside her.