Lokalrådets udvalg vedr. velkomstkurve

Lokalrådet har nedsat et udvalg, hvis opgave det er at finde frem til tilflyttere, de skal have en velkomstkurv. Udvalget består af Bibbi Andersen, Bente Benné, Arne Andersen og fra lokalrådet  Lars Okholm.
Udvalgets opgave er også at sørge for, at foreninger, butikker og virksomheder får mulighed for at bidrage til velkomstkurven.
Oktober 2015/ revideret februar 2016