Advokat Ellen Marie Kaae fra Tellus advokater i Sognehuset

Høreforeningen har en eftermiddag i Sognehuset om arv, testamenter, fuldmagter mm.
Kristian Hansen fortæller, at:
"Flere har spurgt om vi kunne tænke os at holde en eftermiddag omkring arveregler, og meget andet omkring arv, testamenter, fremtidsfuldmagter, tvangsarvinger,  og gerne i en roligt tempo, hvor vi alle kan være med.
Det har vi så prøvet at få arrangeret og sammen med Ellen Marie Kaae fra Tellus advokater,
Billund, som har stor erfaring om netop dette emne, og hun kommer i Vorbasse Sognehus
tirsdag den 3. sept. kl.  14.00. 

Ellen Marie Kaae har tidligere været dommerfuldmægtig og retsassessor og har her især arbejdet med skifteret og tinglysning.  Hun har derudover undervist i en lang række kurser for både domstolenes personale, advokater og landbrugsrådgivere.
Som underviser er det vigtigt for hende at give deltagerne nogle praktiske redskaber til at håndtere de ofte komplekse problemer, som behandling af dødsboer og håndtering af ejendomme og virksomheder i dødsboer rejser.  

Vi håber mange vil tage imod indbydelsen. Det er en gratis eftermiddag, og som det fremgår
af indbydelsen kan man stille sine  skriftlige spørgsmål, da det ofte kan være svær at formulere sig,
og måske man heller ikke ønsker at udlevere sine private forhold i en større forsamling.
Her er invitationen:
§ § § §     Invitation til en gratis eftermiddag i juraens tegn.    § § § §
Alle interesserede er meget velkomne tirsdag den 3.september 2019 kl. 14 – 16.30.
i Vorbasse Sognehus, Kirkegade 19, Vorbasse.
 
Advokat Ellen Marie Kaae fra Tellus advokater,  Billund kommer og vil gennemgå følgende 6 emner med underpunkter:
Skifte i praksis
Arveret
Testamenter
Forsikring og pensioner
Gaver
Fuldmagter
Under de forskellige punkter kommer hun også ind over de regler, som gælder for ugifte samlevende, bonusbørn, tvangsarv, tvangsarvinger og meget andet.
Der kan naturligvis stilles spørgsmål, men hvis det ønskes, kan det også være skriftlige, som afleveres ved ankomst, eller mail dem til Kristian, som så vil renskrive dem inden arrangementet.  Advokat Kaae vil bestræbe sig på at besvare alle stillede spørgsmål – mundtlige som skriftlige.  Hun har også en fuldmægtig med den dag.
Vi giver kaffe med brød og der er ingen tilmelding, så tag din nabo under armen og kom til en interessant eftermiddag.
Der er skrivetolke og teleslynge, så alle har mulighed for at følge med.
Mange venlige hilsner
 
Billund Lokalafdeling.
Formand Kristian Hansen mail: karinogkristian@gmail.com mobil:  30128351
Kasserer: Lisa Wedel mail: lisawedel7200@gmail.com mobil: 51214776
Besøg vores hjemmeside på www. Billund-hoereforening.dk