Ændring af hjertesti - blå rute - følg cykelsti

Hjertesti nyt - Ændring af blå hjertesti.

Blå hjertesti ændres på den måde, at når man er forbi Rideklubben, drejer man ind på cykelstien og fortsætter på den mod Vorbasse.

Rigtig god tur på hjertestierne.
Mvh Ester Thisgaard og Emmy Schmidt.