Arne S. Christensen har Vorbasses interesser med i arbejdet.

Jeg er 59 år, gift med Kirsti siden 1979. Vi har to voksne børn og 2 dejlige børnebørn. For dem og for alle andre i Vorbasse vil jeg i de kommende 4 år arbejde for, at Vorbasses interesser bliver sat på dagsordenen i byrådsrådet. Jeg er lokal, men også hele kommunens kandidat. Det er vigtig for livet i Billund kommune, at alle de mindre byer fungerer med et godt kommunalt serviceniveau. Landdistriktet udgør trods alt 42 % af kommunens befolkning. Jeg er modstander at udlicitere til firmaer, der ikke betaler en overenskomst mæssig løn og alle ansatte i Billund kommune skal arbejde under ordentlige forhold. Jeg vil arbejde for en bedre normering i daginstituationer, skoler og på ældreområdet skal vi have vikarkontoen ændret til faste stillinger. Jeg håber vælgerne den 21. november vil stemme personligt og gerne på mig, så jeg fortsat kan være Vorbasses repræsentant for SOCIALDEMOKRATIET.     

Mange hilsner
Arne S. Christensen