Boldklubbens bestyrelse blev fuldtallig

Torsdag aften var der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til Vorbasse Boldklub med et punkt på dagsordenen – at få sammensat en fuldtallig bestyrelse.
Ca. 40 medlemmer var mødt op – om det skyldes en fin opsang til alle omkring klubben fra tidligere formand Jens Mortensen om at bakke op og tage en tørn for fodbolden i Vorbasse Boldklub vides ikke, men fakta blev, at de sidste 2 bestyrelsesposter blev besat.
Den nye bestyrelse består nu af Poul Erik Jessen, Karina Agerskov Chûsler, Carsten Rasmussen, Bjarne Kring og Carsten Holmgaard. Derudover er Jacob Mortensen 1. suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde, og  glæder sig til at komme i gang med opgaven.
Stort tillykke til Vorbasse Boldklub og held og lykke til den nye bestyrelse.