Byvandring med byrådet

Byfornyelsens koordinationsudvalg havde inviteret byrådet og embedsmænd på byvandring lørdag formiddag. Da det er pinse, så var det naturligt nok ikke alle, der kunne deltage. De byrådsmedlemmer som deltog var både lydhøre og interesserede. Turen startede ved aktivitetsaksen, som allerede er ved at tage form med padel tennis og multibane. Skolen har fjernet plantekasse, så cykelstiforløbet kan flyttes over mod blå klynge. Deltagerne blev orienteret om, hvad der ligger i fase 1 og hvad der skal vente til fase 2. Turen fortsatte til torvet, hvor planen blev gennemgået og at man spændt afventer vejdirektoratets endelige stilling tagen til flytning af Søndergades udkørsel i Nørregade/Østergade. En af ideerne med det nye torv er mindre asfalt mere grønt. Det skal bl.a. ske ved en ændret vejforløb, så Bakkevej munder ud i Søndergade, der hvor Søndergade 7 lå og Vestergade stopper i et T kryds på Søndergades nye forløb over nuværende p-plads.
Der vil blive et antal p-pladser ind mod Prikken. Lige som p-plads ved Søndergade og kroen p-plads på Bakkevej ikke ændres. Et nyt torv vil samle byen med kroen, Æ Gåedhus, Prikken, som samlende bygninger omkring et flot torveareal med sti, træer, borde bænke m.v. Deltagerne var også omkring forskønnelse hos grundejerne i Nørregade/Østergade,  ønsker for projekt ved Krigshavnen, Frihavnen og busholdepladsen, hvor der også er ideer og planer. Alle projekter ligger i forskellig faser og koordinationsudvalget, har derfor bedt byrådet om at der afsættes penge i 2020 og de kommende år.
Koordinationsudvalget har selv indsamlet en del midler, men der skal fortsat være kommunal økonomisk opbakning for at kunne søge fonde.

Etablering af aktivitetsaksen er tænkt videreført umiddelbart efter sommerferien. Ligeledes er det tanken at arbejdet på torveområdet skal i gang efter sommerferien. Meget afhænger dog af, at der kan etableres en vejføring fra Bakkevej ud i Søndergade og at vejdirektoratet godkender udmundingen i Nørregade.