Dansk Flygtningehjælps indsamlere var på gaden i dag

Indsamlingen til verdens flygtninge er nu talt op for Vorbasse og opland og beløber sig til kr. 13.800,-  hvilket er lidt mere end sidste år. Hertil kommer mobil betaling, som vi ikke kender, men en indsamler  havde kr. 200,- på sin rute.
Efter indsamlingen var der tid til kaffe og brød samt lidt evaluerings snak.
Dansk Flygtningehjælp har i år valgt at pengene fortrinsvis skal gå til rent vand i katastrofeområder.