Den genfundne langdysse

Mange ældre mennesker i Vorbasse kan huske navnene Tingsted Bakke og Tingstedgård beliggende nord for Nebelvej. Flere har forsøgt at finde stedet igen - men uden held. Anders Peter Kaltoft, der er nabo til stedet, tog i sommeren 2018 initiativ til at "genopfriske" stedet. Lokalhistorisk Arkiv blev involveret. Stedet blev besigtiget og de juridiske forhold omkring fortidsminder blev undersøgt med hjælp fra Billund Museum

"Tingstedet" viste sig at være en ganske stor langdysse fra tiden ca. 3000 før Kr. Den blev fredet i 1931 med følgende beskrivelse:

"31 meter lang, 7 meter bred. Jordhøjen 0,7 - 1,2 meter. Resten af bortsprængt kammer ved dyssens midte, hvor der er et kløvestykke; andre kløvestykker ligger vestligere på dyssen...                                                         Af de anseelige randsten er bevaret i syd 12 stk (alle oprejste), i øst 1 (meget stor), i vest 3 (2 oprejste). Lyngklædt i hede."

Nationalmuseet lavede denne tegning ud fra ovenstående data.

På trods af fredningen er dyssen "glemt" i flere beskrivelser af Vorbasses fortidsminder.  Flere steder i landet er sådanne dysser i folketroen blevet opfattet som tingsteder. Og heraf også de to lokale navne. Selv om stedet ikke er anlagt som et tingsted, kan det slet ikke udelukkes, at det i en periode har været brugt som et lokalt tingsted - og dermed retfærdiggør navnet.

Tilbage til sommeren. Dyssen ligger på en mark, der tilhører Nebelvej 32. Tingstedgård har adressen 34a. Så der er ikke tale om den store sammenhæng. Anders Peter Kaltoft lavede aftale med ejeren om, at dyssen må ryddes for bevoksning, så stensætningen igen kan blive synlig. Ligeså blev der aftalt et stiforløb for offentlig adgang, når arbejdet var afsluttet.

Stedet blev grundigt fotograferet inden rydningsarbejdet gik i gang den 3. december. Det er Anders Peter Kaltoft, der på frivillig basis udfører det store og besværlige arbejde ganske forsigtigt for ikke at skade stensætningen. Den slags projekter giver nogle gange store retslige- og økonomiske problemer.  Her løses opgaverne stille og roligt, uden at de bliver til problemer. Anders Peter Kaltoft fortjener en stor tak for sin indsats.

Nu står kun det største træ tilbage, en ca. 20 meter høj sitka-gran (ses tydelig på fotoet). Når arbejdet er helt afsluttet i løbet af vinteren/foråret vil Lokalhistorisk Arkiv invitere til en guidet tur, hvor vi kan indvie "den genfundne langdysse".

Jørgen Møller