Ferielejre, endagsudflugter, musikevents

Kære foreninger og frivillige med flere

Socialstyrelsen har åbnet for en pulje til afholdelse af ferielejre, endagsudflugter, musik- og kulturarrangementer for børn i sommeren 2020, efteråret 2020 eller vinteren 2020/2021.
NB: Deadline for puljen er allerede næste fredag den 29. maj 2020 kl. 12.

Ansøgerkredsen til puljen er meget bred, da mange forskellige foreninger og aktører kan søge. Det drejer sig således om frivillige sociale foreninger, idrætsforeninger og spejderorganisationer samt almennyttige boligforeninger, højskoler og kulturinstitutioner.

Målgruppen for aktiviteterne er socialt udsatte familier med børn samt udsatte børn herunder børn, der er anbragt uden for hjemmet. Men målgruppen bliver også defineret på følgende måde; Familier, som er økonomisk trængte, hvor forældrene er psykisk sårbare, ensomme, mangler overskud eller personlige ressourcer til at varetage forældrerollen eller har et spinkelt netværk. Det kan også dreje sig om familier, hvor forældrene har misbrugsproblemer mv.

I kan læse mere om puljen her.

Har I nogen spørgsmål er I som altid velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
 
Lærke Noer-Møller
Frivillighedskonsulent
Kultur og Fritid
Direkte tlf. +45 79 72 74 36