Fritidscentrets støtteforening har haft generalforsamling

Torsdag de 25. juni havde Fritidscentrets Støtteforening generalforsamling. Jacob Mortensen stod for dirigentrollen og Ilse Mortensen, der er formand for støtteforeningen aflagde beretning, som kan læses her.
Leif Bachmann gennemgik regnskabet. Støtteforeningens faste aktiviteter: Banko i uge 29 og uge 42, parkering ved marked, vagter i Pubben og Running Dinner giver tilsammen en flot indtægt til støtteforeningen på godt 134.000 kr.  heraf er der i 2019 givet 43.536 kr. til fornyelser i fritidscentret. Af støtteforeningen samlede egenkapital er der øremærket 250.000 kr. til Aktivitetsaksens helårsbane, outdoor fitness og beachvolleybaner.
Der var genvalg til Arne Spangfort og Leif Bachmann.
Jacob takkede støtteforeningen for den store velvillighed over for foreningen Fitness & Motion, som snart skal i gang med en større renovering lokalerne og indkøbe nye maskiner. Ligesom der også er indkøbt 15 nye spinningscykler for midler fra støtteforeningen, ca. 200.000 kr.
Jeroen takkede på vegne af fritidscentret brugere og personale for de mange fornyelser støtteforeningen har givet. Se formandens beretning! Det er med til at gøre det dejligt at gå på arbejde.
Der vil blive holdt en indvielse af de nye spinningscykler sidst på sommeren og om alt går vel med forsamlingsregler, vil der blive banko den 13. oktober.