Generalforsamling i Grundejerforeningen

Tirsdag den 26. november afholdte grundejerforeningen sin generalforsamling. Denne gang i fritidscenteret. Brian Madsen bød velkommen og stod for det første punkt på dagsordenen, valg af dirigent. Tommy Saugmann blev valgt og efter at have konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, kunne selve generalforsamlingen begynde.

 Formanden, Brian Madsen, stod for bestyrelsens beretning. Han kunne bl.a. fortælle markedet stadig var meget eftertragtet at besøge som kræmmer. Dette skulle gerne fortsætte, så der er flere tiltag. I år f.eks. fælles ”kræmmerkaffe” i ølteltet. Grundejerforeningen vurderer nu mere på, hvad det er, kræmmerne vil sælge. F.eks. går ”pulterkammervarer” frem for kinavarer og hvide tennissokker.     

Årets omsætning, salg i øltelt og barer, var steget. F.eks. blev der solgt for over 900000 kr i ølteltet torsdag aften. Fredag aften var også god. Dette skyldes bl.a. kvaliteten af underholdningen på markedet. Skal kvaliteten fremover holdes, må man indstille sig på store udgifter på dette område, da det bliver dyrere og dyrere at købe god underholdning. E-sport kunne have flere tilskuere, men da det var første år, vurderes dette.

I år havde man satset på markedsføring i Nordtyskland. Det kunne mærkes på antallet af tyske biler.  Alt i alt var det et godt marked i 2019 og Brian takkede alle frivillige for deres indsats – uden den kunne markedet ikke afvikles.

Regnskabet blev fremlagt af Sten Jacobsen.  Efter betaling af skat og 950000 kr. til Vorbassefonden var der et overskud på mere end 77000 kr. Grundejerforeningen har selv så store beløb på deres konti, at der er arbejdskapital til at afholde marked. Derfor kunne der doneres det store beløb til fonden.

Udover bestyrelsens punkter var der ikke indkommet flere. Der var to på valg til bestyrelsen: Sally Askjær og Sten Jacobsen. De ønskede ikke genvalg. Heldigvis kunne to nye vælges. Det blev Karsten Sørensen og Hans Andkjær Jensen. Kjeld Kristiansen, Poul Erik Jessen og Sally Askjær blev valgt som suppleanter. Steen Sørensen og Arne Andersen blev genvalgt som revisor og revisorsuppleant.

Under evt. takkede Inger Donslund på fondens vegne for den fine donation, der betyder, at der er penge at dele ud til forskellige foreninger og formål i området.

Efter generalforsamlingen var grundejerforeningen vært med en lækker ”tag-selv” anretning.